Připomínky spolku Tisovka k Dokumentaci EIA na přivaděč Žernov - Zelený háj

19.12.2023

Připomínky k Dokumentaci EIA na přivaděč Žernov - Zelený háj spolku Tisovka - hlavní text:

Příloha č. 1 k připomínkám: Zoologický posudek údolí Tisovky soudní znalec RNDr. Mojmír Vlašín:

Příloha č. 2 k připomínkám: Botanický posudek údolí Tisovky Mgr. Martin Šťastný:

Příloha č. 3 k připomínkám - Kvalita vstupních dat a jejich vliv na posouzení v Dokumentaci EIA:


Příloha č. 4 - Připomínky Ondřeje Sušky k hlukové studii: