Kauza Přivaděč Žernov - Zelený háj II/283 k I/35

11.07.2024

Sdílíme celý příběh, který Arnice poskytl spolek Tisovka.

Jako dotčená veřejnost jsme si doslova náhodou (naše pozemky jsou protnuty uprostřed zmíněnou přeložkou) všimli závěrečného veřejného projednání EIA na I/35 ke kterému byla ona přípojka přilepena.

Vznesli jsme námitky na to, že dva státem chráněné duby stojí v cestě a "asi náhodou" nejsou v dokumentu zmíněny, stejně jako další informace. Výsledkem bylo tzv. salámovou metodou rozdělení EIA na I/35 a přivaděč. Vloni proběhlo zjišťovací řízení a opět to bylo "o fous", že vůbec běží "velká EIA" - povedlo se nám informace sdělit několika sousedům, které zajímá, co se děje a vznikl spolek Tisovka.

Naše námitky, byť na podání bylo šibeničních 14 dní, byly naštěstí vzaty v potaz, pak ale bylo ticho.

Společně s námi se tématem v jiném úseku zabývá spolek Za Rovensko pod Troskami a snaží se (bohužel po souhlasném stanovisku EIA na I/35) dostat do hry variantu kolem Rovenska v tunelu - ta vůbec nebyla navržena a zdá se, že by byla reálná a rozhodně šetrnější než 1.8 km mostní estakády uprostřed údolí mezi Kozákovem a Hrubou Skálou - těsně za hranicemi CHKO, tedy oficiálně mimo Český ráj. Náš spolek podporoval jejich petice a jednání a mezitím jsme jednali či spíše zjišťovali informace na ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic), kraji i obci - nikdo nic neví, vše ti ostatní, odvolávání se na vymezený koridor, atd.

Pak jsme zjistili, že smlouva na EIA je už zadaná (v registru smluv chybí příloha 1 jež vymezuje rozsah a náplň - je podmínkou platnosti, a přece to tu není relevantní, jen my se k informacím dostaneme až zveřejněním, kdy na odpověď a připomínky máme krátký čas - zvláště na odborné posudky).

Takže zadáváme posudky dle možností, jednáme kde se dá - tím jsme přišli na kompromis mezi obcí a námi (přestože jsme součástí obce, odsunuli to od sebe k nám na 70 m od domu) a našli oboustranně přijatelné řešení, které ale nemá blokaci AZURem a ŘSD je nemá variantně v EIA - to byl i jeden z bodů doporučovaných MŽP, bohužel ne požadovaných - tudíž žádné varianty nejsou.

Spolek v současné době "kope" jak za kolegy s jejich řešením (byli jsme u pana Kupky - ministr dopravy, ODS - na ŘSD, atd.) a nyní začínáme hledat projektanta na naši variantu k předložení proveditelnosti investorovi s podporou obce.

Nicméně dostat do hry něco, co není v zadání, byť má veřejnou podporu, je vzhledem k jistotě investora a "veřejnému" zájmu na komunikaci opravdu dílo.