První veřejné setkání zakladatelů Spolku Tisovka s obyvateli Tatobit, Žlábku a Žernova v hasičárně na Žlábku dne 20. května 2022

05.07.2022


Jak je to s dálničním přivaděčem?

Záměr "I/35 Turnov - Úlibice - dálniční přivaděč Zelený Háj (II/283)" je "oficiální" název nové silnice,

která bude stahovat dopravu ze Semil na dálnici Liberec - Turnov - Hradec Králové, která je s několika

málo podmínkami schválená. Pro nás, obyvatele Tatobit, Žlábku, Žernova a okolí se doslova jedná

"stavbou století".

Silnice o šíři kolem 30 metrů povede nedaleko četných obydlí. Od Zeleného Háje do "Tatobitského"

údolí bude muset překonat nemalý výškový rozdíl, projektanti ji proto "usadili" na náspy, takže i když

nebude dotčen přímo Váš pozemek, hluk, znečištění, znehodnocený pohledový ráz do krajiny a

hlavně zvýšený provoz motorových vozidel bude mít zásadní vliv na život obyvatel, ale i přírodu

kolem nás.

Je s podivem, že vedení našich obcí nás se záměrem neseznámilo. Na webu Tatobit byla - mezi řadou

jiných oznámení - pouze zveřejněna kopie Výzvy ke zjišťovacímu řízení, tak jak ji vypsal Odbor

životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu. Standartní postup, kdy obec pozve projektanty,

aby občany seznámili se záměrem, změnami a dopady na život v obcích, a kdy proběhne veřejná

diskuse, se nekonal, i když by si jej dopravní stavba, která svým rozsahem nemá v historii obcí

obdoby, určitě zasloužila.

Zakladatelé Spolku Tisovka si předsevzali tento deficit odstranit. Pozvali pana Vondřicha, projektanta

dopravních staveb, aby nás laické obyvatele dotčených obcí seznámil s tím, co můžeme očekávat od

plánovaného přivaděče. Pan Vondřich se na projektování této stavby nepodílel. Na základě

dostupných výkresů a popisu trasy, která by měla vést přes obce Tatobity (část obce Žlábek a

Dolanka), Žernov a Tuhaň, nám ale podrobně vysvětlil, co daný záměr znamená.

Udělali jsme si obrázek, kudy povede poměrně široká silnice (až 30 metrů), kde údolí překlenují

mosty, kde jsou plánovány náspy nebo protihlukové zdi. Probrali jsme také předpokládané fungování

úrovňových křižovatek, tj. míst, kde bude třeba dávat přednost provozu na hlavní komunikaci a kde

bude tudíž docházet ke zvýšené koncentraci provozu a zvýšenému hluku. Takto bude například

"napojena" nyní nejklidnější rezidenční část Tatobit Dolanka křižovatkou v oblasti Na Křížku (při

výjezdu z Tatobit směrem na Žernov), kde se nyní nacházejí Boží Muka. Je třeba si představit, že

přivaděčem má projíždět až 15,000 aut denně, tj. jde o obrovskou zátěž hlukovou i emisní.

Přibližně 40 občanů, kteří na setkání přišli, se nestačili divit, jak daleko se záměr dostal. Existuje totiž

už jen jediný návrh trasy - ostatní dva se "ztratily v procesu" a nikdo neví, proč už nejsou zkoumány,

jestli by nepředstavovaly řešení šetrnější pro obyvatele, přírodu a krajinu.

V době setkání jsme čekali na výsledky zjišťovacího řízení, které vypsal Odbor životního prostředí a

zemědělství Krajského úřadu. Zakladatelé Spolku Tisovka, naštěstí výzvu odchytli a v rekordním čase

dali dohromady připomínky k dokumentům, které byly k záměru vytvořeny, aby iniciovali

přezkoumání trasy a hledání vhodnějších alternativ.

Co je Spolek Tisovka?

Po živé diskusi, která se po přednášce pana Vondřicha rozběhla, jsme se dostali ke Spolku Tisovka.

Zakladatelé vysvětlili, že iniciační moment založení bylo právě již zmiňované zjišťovací řízení.

Připomínková řízení jsou často vypisována bez "avíza" běžným občanům, tj. pokud nečtete

pravidelně úřední desky krajských a jiných úřadů, informace se k Vám ani nedostane.

Dále rozsah dokumentů, které jsou poskytovány, je často tak obsáhlý, že je nad lidské síly jednotlivce

se s nimi v zákonné lhůtě řádně seznámit a fundovaně připomínkovat.

Jako Spolek, tj. jako organizovaná skupina občanů, se stejným cílem, se s těmito úskalími vypořádáme

lépe. Navíc máme možnost angažovat odborníky a efektivněji tak přispívat k utváření strategií

týkajících se prostředí, kde žijeme.

Zakladatelé informovali občany o chystané webové stránce, kde chce Spolek občany dále informovat

o vývoji ohledně přivaděče, který je v současné době pro Spolek Tisovka nejaktuálnějším tématem.

Přes webové rozhraní se občané mohou do Spolku přihlásit a vyjádřit tak svou podporu aktivitám

Spolku Tisovka, který si klade za cíl chránit životní prostředí v oblasti Kozákovska a tím podporovat

trvale udržitelnou kvalitu života včetně lokální identity a občanské soudržnosti.

Ve Spolku Tisovka by se zkrátka měli sdružovat lidé, kteří si váží neobyčejně krásné a rozmanité

přírody kolem nás, a není jim jedno, jak se s ní nakládá. Ochrana přírody má totiž pro zakladatele

Spolku silný společenský přesah: žít šťastně se nám bude dařit pouze v prostředí, které respektujeme.

Tento respekt si žádá promyšlené zásahy do našeho životního prostředí, jejich hodnocení

z dlouhodobého hlediska a ne v krátkodobém horizontu pár desítek let.

A pokud se závěrem ptáte proč právě Tisovka? Okolí potoku Tisovka, který Tatobity protéká,

symbolizuje to, co máme rádi a chceme chránit: biotop, kde svůj domov nacházejí rozliční živočichové

i rostliny a který zároveň slouží člověku: zde chodíme na procházku, hrát si s dětmi anebo si jen

sednout na lavičku. Představa, že část potoka "zmizí" pod mostním obloukem, nás burcuje a

připomíná nám, že nemáme sedět se založenýma rukama a čekat, co si na nás "na vyšších místech"

vymyslí.

.