Aktuálně: 

Vyhlášena Dokumentace EIA k přivaděči Žernov - Zelený háj - připomínky lze podávat do 16.1.2014!!!

Více info zde

Aktuálně

a starosty obcí dotčených záměrem přivaděče II/283 Žernov-Zelený Háj, který má propojit Semilsko s plánovanou rychlostní silnicí I/35 Turnov-Úlibice. Obě stavby, pakliže se uskuteční, by měly zásadní dopad na krajinu Českorajska a životy jejích obyvatel. Domníváme se proto, že veřejná diskuze v této věci je více než potřebná a že by v ní neměl...

Spolek Tisovka 

Základním účelem spolku je v 
oblasti Kozákovska a Českého ráje:

  • chránit přírodu a krajinu,
  • chránit a podporovat trvale udržitelné životní prostředí a kvalitu života,
  • podporovat kulturní a společenský život, lokální identitu a soudružnost. 

  


Co děláme:

  • Účast ve správních řízeních, organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody a kvality života zejména v oblasti Kozákovska a Českého ráje
  • Monitorování změn v územních plánech a plánované stavební činnosti ohrožující krajinu, životní prostředí a kvalitu života 
  • Informování občanů o těchto skutečnostech a podpora veřejné diskuse  

Přihláška do spolku:

Stanovy spolku:

Aktuality

Momentálně se zabýváme 


Kontakt

Napište nám

Spolek Tisovka

IČO: 17191327

Číslo účtu: 6312512379/0800
Sídlo: Žlábek 32, Tatobity, 512 63
email: spolek.tisovka@seznam.cz

Telefonické kontakty:

Kamil Pinta 731 101 875, Maria Žižlavská 777 973 470, 

Tomáš Kuncíř 774 650 057, Petra v. Seydlitz 604 969 666